Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice!
Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Dyrekcja naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie z portalu on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom.

Szkoła otrzymała dedykowany link, dzięki któremu Rodzic wykupujący polisę w formie indywidualnej otrzymuje 10% zniżki na dowolnie wybrany wariant ochrony, na każde z ubezpieczanych przez siebie dzieci. W ten sposób składka jest niższa niż w ubezpieczeniu grupowym.

Ubezpieczenie AXA można kupić w ciągu kilku minut, wchodząc na stronę Bezpieczny.pl poprzez poniższy link: 

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20135

lub samodzielnie wejść na stronę www.bezpieczny.pl wybrać ubezpieczenie NNW SZKOLNE, a podczas wypełniania formularza zakupowego podać KOD OPIEKUNA 20135.. Uprawnia on do 10% zniżki.

Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne

ZAKUPU NOWEJ POLISY NALEŻY DOKONAĆ JAK NAJSZYBCIEJ, TAK, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA. OCHRONA W RAMACH POLISY BEZPIECZNY.PL/AXA ROZPOCZYNA SIĘ OD NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

Wszelkie zapytania dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia lub szczegółów związanych z ubezpieczeniem prosimy kierować do dedykowanego Opiekuna Szkoły: Twój Punkt Ubezpieczeń – Al. Niepodległości 8, 96-100 Skierniewice

Ewa Zakrzewska

691718899

ezakrzewska@tpu.com.pl