Podziękowanie za SŚKOiW

W miniony poniedziałek, 6 października w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Skierniewicach odbyła się wyjątkowa uroczystość.po święcie

Prezydent Leszek Trębski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji XXXVII Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw m.in.: Komitetowi Organizacyjnemu, nauczycielom, dyrektorom miejskich szkół oraz instytucji, a także służbom mundurowym. Wszyscy otrzymali listy gratulacyjne oraz okolicznościowe nagrody.
Naszą Szkołę reprezentował dyrektor Konrad Siek