Konkursowe wspomnienia

„Słowiki” 

Dnia 26 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza odbył się III Międzyszkolny  Konkurs Piosenki Dziecięcej „Słowiki”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów skierniewickich szkół podstawowych. Uczestniczyć w nim mogli tylko uczniowie – amatorzy, którzy nie kształcą się w szkołach i ogniskach muzycznych. Każda szkołę reprezentował jeden solista wykonujący jedną piosenkę w języku polskim w następujących kategoriach:
solista: kl. I-II,
solista: kl. III-IV,
solista: kl.V-VI.
Zuzanna Stankiewicz z kl. I NSP „Źródła” otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Jury:) Gratulujemy!

DSC_1059

„Jan Paweł II – nasz patron”

5 marca 2015 roku w ZSSO im. Jana Pawła II w Skierniewicach odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Religijnej poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II pod hasłem „Jan Paweł II – nasz patron”.
Celem konkursu było kultywowanie pamięci o świętym Janie Pawle II, kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za dar pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II, zachęcanie do poznawania nauczania świętego Jana Pawła II oraz integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego z nauczania świętego Jana Pawła II.
Naszą szkołę na tym konkursie reprezentowało dwóch uczniów z klasy II: Jakub Caban i Jan Stankiewicz.
Jaś otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.

Gratulujemy chłopcom podjęcia trudu bowiem przygotowując się do konkursu uczniowie musieli zapoznać się z życiorysem Karola Wojtyły/Jana Pawła II, homilią papieża Franciszka z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII i kroniką podróży papieża z dnia 14. 06. 1999r.
Naszych uczniów do konkursu przygotowała Pani katechetka Lucja Skarzyńska. Dziękujemy:)

DSC_1071