Mądra szkoła czyta dzieciom

Madra-szkola_150pxOd ponad 10 lat w Polsce prowadzona jest kampania społeczna, której inicjatorem i organizatorem jest Fundacja „ ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”. W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się do akcji. Każdego dnia po obiedzie przez 30 minut nasze dzieci słuchają dorosłych, którzy im czytają. Najczęściej robi to nasza kadra, ale wspomagają nas również zaproszeni goście.

A Wy, drodzy Rodzice, czytacie codziennie waszym dzieciom?

Jim Trelease, amerykański propagator czytania dzieciom pisze: „Naród, który mało czyta, mało wie, podejmuje złe decyzje(…). Tymczasem wg najnowszych badań Biblioteki Narodowej 56 % Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki. To wielkie zagrożenie cywilizacyjne, które na siebie ściągamy!

Głośne czytanie przez dorosłego zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi małemu człowiekowi ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Tworzy to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia, co najmniej tak jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)

(…) Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe i umysłowe, które zresztą ściśle się łączą. Co jest najlepszą wizytówką każdego człowieka? Jego język. Używanie bogatego i pięknego języka, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym nie do przecenienia.

Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej „Wychowanie przez czytanie” wydanej przez Świat Książki, a wiadomości powstały na bazie materiałów opracowanych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” publikowane na stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl.