Na Święta ekologicznie

Uwaga, uwaga!

Ogłaszamy konkurs na ekologiczną ozdobę świąteczną (ostatni w tym roku kalendarzowym:)

Pielęgnując świąteczne tradycje, rozwijając swoją kreatywność i dbając przy okazji o środowisko naturalne, przygotujmy ciekawe i piękne ozdoby na Boże Narodzenie – bombki, stroiki, dekoracje domu. W swoich pracach wykorzystajmy surowce wtórne.

Prace można przynosić do piątku 18 grudnia 2015 r.

Na zwycięzców czekają,jak zwykle, wspaniałe nagrody. Zapraszamy!

Ekologiczna ozdoba świąteczna”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach

2. Główne założenia:

zainteresowanie tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia,

propagowanie ekologicznego stylu życia,

rozwój kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej,

propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystania odpadów,

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej,

3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z klas 0-III

4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

5. Kryterium oceny prac:

nawiązanie do tradycji świątecznej,

wykorzystanie surowców wtórnych w pracy,

staranność i samodzielność wykonania,

wrażenie artystyczne.

6. Przesłane prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia z podziałem na kategorie wiekowe.

7. Na konkurs jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę. Praca może być płaska lub

przestrzenna i może być wykonana techniką dowolną.

Zgłaszając prace do konkursu, Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością i zezwala na ich publikację. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby Organizatora na adres:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Źródła”

w Skierniewicach, ul. Mazowiecka 1B

96 – 100 Skierniewice

8. Prace należy dostarczyć do dnia 18 grudnia 2015 r.

9. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane:

-imię i nazwisko, wiek autora.

10. Prace nadesłane na konkurs można będzie zabrać do domu po rozstrzygnięciu konkursu.

11. Lista laureatów zamieszczona będzie w dniu 21 grudnia 2015 r. na stronie internetowej www.szkola.fundacjazrodla.pl .

12. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac na stronie internetowej szkoły.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy radosnej i owocnej pracy !