NAUKA PRZEZ ZABAWĘ – to jest to!

Dyrekcja, Rada Organizacyjna i całe Grono Pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach
SERDECZNIE DZIĘKUJĄ PANI IRENIE BUDZISZEWSKIEJ
za przeprowadzone z pasją, ogromnym zaangażowaniem i bezinteresownością szkolenie NAUCZANIE PRZEZ ZABAWĘ UCZNIÓW W WIEKU 5-10 LAT.

10982882_729743563798713_4725761938258334478_n 11892034_729743350465401_515379146782077803_n 11923207_729743920465344_1840113571335402389_n

Proponowana przez P. Irenę Budziszewską metoda to nauka w ruchu, budząca w dzieciach ogromne zainteresowanie, ułatwiająca wzajemną współpracę oraz niedopuszczająca do nudy i rutyny. Daje ona świetny start na następne poziomy edukacji, ale często jednocześnie daje możliwość wyjścia poza podstawę programową, niezwykle rozwija zdolności i sprawności uczniów. Metoda ta jest o wiele skuteczniejsza od rysowania po stokroć tych samych szlaczków i wypełniania ćwiczeniówek, ponieważ, przez swą specyfikę pozwala na realizację podstawy programowej równocześnie na wszystkich etapach poznania, tj. od wrażeń, spostrzeżeń, pojęć, wyobrażeń, po umiejętności i sprawności. Nauka w formie zabawy pozwala na wyeksponowanie roli dziecka, które jest traktowane jako podmiot nauczania.Trzeba koniecznie podkreślić, że metoda ta zgodnie z ideą i misją naszej szkoły pozwala na indywidualizm, łatwe określenie, które dziecko potrzebuje większego zaangażowania nauczyciela, rodzica, a które radzi sobie świetnie. Dzięki nauce, którą dzieci traktują jako dobrą zabawę, uczniowie bardzo łatwo przyswajają ten sam zasób wiedzy i umiejętności, gdyż jedno uczy się obserwując drugie. Niweluje się różnica między słabymi, przeciętnymi, a wybitnymi dziećmi. Dzieci uzdolnione mają również możliwość pogłębiania i rozwijania wiedzy dzięki przygotowanym dla nich specjalnym pomocom naukowym.
Metoda Pani Ireny Budziszewskiej jest przeciwieństwem uczenia dzieci pod klucz do testów i doskonale pokrywa się z zasadami panującymi w naszej placówce – jest przyjazna naturze dziecka, wychodzi poza typowy system ławkowo – dzwonkowy, rozwija jego ciekawość i pozwala uczyć się wszystkimi zmysłami. Warto podkreślić, że uczniowie mają mnóstwo okazji do manualnej manipulacji i ruchu, niezwykle efektywnie pracują samodzielnie i w zespole, są zafascynowani tym, co akurat robią w klasie i bardzo często nawet nie zdają sobie sprawy – w ferworze zabaw, gier, zaskakujących pomocy dydaktycznych – jak wielki zasób wiedzy i sprawności posiedli w krótkim czasie, a które trwale zapisują się w ich umysłach. Metoda ta tym bardziej godna jest docenienia, gdyż ma również wybitne walory wychowawcze. Zajęcia przebiegają nie tylko w bardzo atrakcyjny, ciekawy sposób, rozwijający dzieci na wielu polach, ale charakteryzują się niezwykłą harmonią, uporządkowaniem, dostosowaniem do potrzeb i możliwości uczniów; nauczyciel nie musi i nie pełni roli osoby kontrującej, uciszającej uczniów, krytykującej słabszych. Dzieci w sposób nie zawstydzający, a jednocześnie łatwy mogą poprawiać swoje błędy, gdyż nie wymagają one skreśleń i wielokrotnych poprawek w zeszycie. Dzięki tej metodzie czują się zmotywowane do pracy, chętnie podejmują nowe wyzwania, budują wiarę w siebie i poczucie własnej wartości.