O tolerancji i nie tylko

Na czwartkowych zajęciach rozmawialiśmy na temat tolerancji. Mówiliśmy o tym jak ważne jest szanowanie każdego człowieka bez względu na to jak wygląda, skąd pochodzi, czy jest bogaty, biedny. W naszej rozmowie pojawiła się też wzmianka o różnicach charakteru, o różnych zdolnościach i zainteresowaniach jakie posiada każdy z nas. Doszliśmy do wniosku,że wszyscy mamy wiele talentów i cech, które czynią nas wyjątkowymi.
W minionym tygodniu poznawaliśmy też różne rodzaje map. Oglądaliśmy je, wskazywaliśmy elementy ich budowy (skale, legendy). Uczyliśmy się też określać kierunki. Na koniec zajęć stworzyliśmy mapy naszej klasy:)
Uczestniczyliśmy również w audycji muzycznej, podczas której zaprezentowana została gitara elektryczna:)
Drugoklasiści z wych. Katarzyną Czeczott