ŹRÓDEŁKO DLA RODZICÓW NR. 1

Dzielimy się z Wami pierwszym numerem biuletynu informacyjnego z życia szkoły „ŹRÓDEŁKO”.
Dzięki niemu możemy zajrzeć do wnętrza szkoły i podejrzeć niektóre owoce naszych wspólnych wysiłków.

 ŹRÓDEŁKO nr 1 pobierz lub podejrzyj