Nasza uczennica w Radzie Miasta:)

16.01.2018 odbyło się inauguracyjne spotkanie  X kadencji Młodzieżowej Rady Miasta  Skierniewice.To tym bardziej ważne wydarzenie  dotyczące nas, za sprawą  Oliwii  Kiliańskiej, która jest jedną z przedstawicieli młodej, skierniewickiej  społeczności. Cieszymy się, że jest naszym reprezentantem a całej Młodzieżwej Radzie Miasta życzymy owocnych obrad.
Joanna Zembrzucka