Polski z jazzem w tle

Badania pokazują, że najlepszym sposobem zdobywania wiedzy przez uczniów jest uczenie się od siebie nawzajem. Skoro tak, trzeba to wykorzystywać jak najczęściej. Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas V i VII bardzo często opracowują zadane tematy w grupach, prowadzą między sobą dyskusje, ilustrują swoje wnioski na wiele sposobów, by następnie podzielić się nimi z kolegami. Efekty bywają zaskakujące i oszałamiające. A jak szybko widać wyłaniających się liderów, pomocników, kreatywnych i uczniów z zapędami artystycznymi! Zaś w trakcie pracy można posłuchać dobrej muzyki, by czas lekcji upłynął jeszcze milej 🙂