Magda Ostrowska

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Filologii Polskiej. Jestem także nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiem.

Praca z dziećmi była moim marzeniem już od dzieciństwa i mam to szczęście, że mogę robić to co kocham. W swojej pracy staram się kierować przede wszystkim dobrem dziecka,  dbam również o to by uczniowie mieli ze mną bardzo dobry kontakt, staram się dostrzegać i rozumieć ich potrzeby. Swoją pracą pragnę motywować uczniów do odkrywania i poznawania świata w dbałości o to by uczyć mogły się w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci.