Ogłoszenia dla rodziców

PROSIMY, ABY DZIECI NOSIŁY DO SZKOŁY SWOJĄ WODĘ.

————————————————————————————————————————————————————-

1. W dniach 17.10.2017r. – 20.10.2017r. jest nieobecna Pani Agnieszka Caban.

Zajęcia dodatkowe z Panią Agnieszką są w tym tygodniu odwołane.

2. W dniach 16.10.17-20.10.17 (do piątku włącznie) nieobecni są Pan Robert Kowalczyk, Pani Agnieszka Caban.

20.10.2017r.  nie ma klubu gier planszowych i kółka sportowego z Panią Katarzyną Czeczott.

3. W dniach 16.10.17-19.10.17 ( do czwartku włącznie) jest nieobecna Pani Małgorzata Bielawska.

Są ustalane zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

 ———————————————————————————————————————————————————–

23.10.17 i 24.10.17 nieobecna jest Pani Ilona Ojrzyńska. Zastępstwo w poniedziałek w klasach II i III będą miały Panie Joanna Zembrzucka i Ilona Konieczna. Natomiast we wtorek w klasie V zastępstwo na 1 godzinie lekcyjnej będzie miała Pani Małgorzata Bielawska. Zajęcia z informatyki w klasie V i VII poprowadzi Pan Dyrektor.

 ———————————————————————————————————————————————————–

W niedzielę 29 października br. o godz. 12.00 zapraszamy na mszę św. dla naszej szkoły w parafii Św. Stanisława B.M.