Ogłoszenia dla rodziców

HARMONOGRAM PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŹRÓDŁA”
ROK SZKOLNY 2020/2021
Lp. Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1 Rozpoczęcie I cyklu spotkań z tutorem Tutorzy (Kl. I, IV, z nowymi tuti) zapoznawcze 21-25. 09. 2020
2 Święto Edukacji Narodowej.
Ślubowanie uczniów klasy I
Dyrektor, Wychowawca kl. I 14.10.2020
3 Święto Wszystkich Świętych 1.11.2020
NIEDZIELA
4 Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2020
ŚRODA
5 Rozpoczęcie II cyklu spotkań z tutorem Tutorzy 16.11.- 21.11. 2020 r.
6 Wystawienie propozycji ocen na I półrocze Nauczyciele 21.12.2020
7 Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna   23.-31.12. 2020
8 Dni wolne od zajęć dydaktycznych Nauczyciele dyżurujący 4-5.01.2021.
9 Wystawienie ocen na I półrocze Nauczyciele 26.01.2021
10 Koniec I półrocza 31.01.2021
11 Ferie zimowe 1-14.02.2021
12 Rozpoczęcie III cyklu spotkań z tutorem Tutorzy 1-5.03.2021
13 Zebranie z rodzicami Dyrektor Luty-marzec
14 Wielkanocna przerwa świąteczna 1-6.04.2021
15 3 Maj – dzień wolny 3.05.2021
PONIEDZIAŁEK
16 Egzamin ósmoklasisty – j.polski Dni wolne od zajęć dydaktycznych 25.05.2021
17 Egzamin ósmoklasisty – matematyka Dni wolne od zajęć dydaktycznych 26.05.2021
18 Egzamin ósmoklasisty – j.angielski Dni wolne od zajęć dydaktycznych 27.05.2021
19 Rozpoczęcie IV cyklu spotkań z tutorem Tutorzy 24-28.05.2021
20 Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych Nauczyciele 25.05.2021
21 Boże Ciało 3.06.2021
22 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczyciele dyżurujący 4.06.2021
PIĄTEK
23 Wystawienie ocen końcoworocznych Nauczyciele 16.06.2021
24 Zebranie rodziców – podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Dyrektor czerwiec
25 Uroczyste zakończenie roku szkolnego- Msza Święta Dyrektor, Wicedyrektor, nauczyciele 25.06.2021

—————————————————————————————————————————————————-

  1. Decyzją Zarządu Fundacji z dnia 11.10.2019r. czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

                        – klasy I-III –     3800,00 zł ( słownie: trzy tysiące osiemset zł)

                       – klasy IV-VIII –  4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące zł)

2. Informacje o płatnościach za obiady, szachy są wysyłane za pomocą systemu LIBRUS.

3. Możliwość indywidualnego zakupu mundurków jest przez stronę internetową www.mark-mundurki.pl, zakładka: sklep internetowy, hasło: skierniewice.

 

Druki do pobrania:

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2020_21

deklaracja obiadowa

zgoda-na-samodzielny-powrót-ze-szkoły

Zgody RODO

portfolio_tytuły(1)

Oświadczenie rodzica opiekuna COVID-19

Regulamin świetlicy

harmonogram roku 2020-2021 DLA RODZICÓW

Załącznik_nr_1-_E8_Wymagania_-_do_podpisu 20201216 Egzaminy w 2021 r

20201216 Egzaminy w 2021 r

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i deklarację obiadową prosimy dostarczyć w pierwszym tygodniu września br. do wychowawcy klasy.