Tutoring to …?

Jak  rozpoznać dobre strony ucznia? Jak je wykorzystać w pracy tutorskiej? Jak wyznaczać cele, jak budować plany i programy do ich osiągnięcia? Tego i wiele innych cennych rzeczy uczyli się nasi tutorzy podczas kolejnego modułu  projektu „Wychować człowieka mądrego”, który miał miejsce w dniach 30-31 sierpnia br. w naszej szkole…