Warsztaty psychologiczne

Na zajęciach z Panią Julią mamy masę aktywności – wszystko to dlatego, że uczymy się dobrych relacji w grupie, wzmacniamy poczucie własnej wartości i pracujemy nad wzmocnieniem tego, co w nas najlepsze.