ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

images (8)Niech ta Noc, w której wypełniła się Boża Obietnica 

stanie się źródłem nowej nadziei, radości i pokoju.

Niech Bóg, który objawił się w Dzieciątku, 

obdarza hojnie swoimi łaskami 

i czyni nasze serca zawsze otwarte 

na Jego Narodzenie.

Dyrekcja i Rada Organizacyjna NSP „ŹRÓDŁA”