O SZKOLE

szkolaNiepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2013 roku z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 1b w Skierniewicach.
Szkoła prowadzona przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” jest niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, spełniającą wszystkie warunki wymagane ustawodawstwem państwowym.
Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują edukację spersonalizowaną, zróżnicowaną, całościową i spójną, opartą na indywidualnym podejściu do ucznia oraz na chrześcijańskiej wizji człowieka.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole dysponują wysokimi kompetencjami merytorycznymi, a także są gotowi do pracy nad swoim charakterem i doskonalenia umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi. Obowiązkowy jest udział wszystkich nauczycieli w warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – ma to pomóc w doskonaleniu umiejętności wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Chcemy, aby Nauczyciele w naszej szkole byli nastawieni na własny rozwój wpisujący się w założenia szkoły, aby wypracowywali też konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi po to, aby nie zakłócały one procesu dydaktycznego.

W naszej Szkole obowiązuje podział na trymestry. Dwa pierwsze trymestry kończą się podsumowaniem dotychczasowych postępów dziecka, zaś ostatni również promocją do następnej klasy (w każdym trymetrze rodzice zobowiązani są do co najmniej jednego spotkania z osobistym opiekunem dziecka). Podział ten pozwala na spokojniejsze przyglądanie się rozwojowi dziecka. Sprzyja też częstszym kontaktom rodziców z opiekunem. Daje możliwość szybszego reagowania, gdy wymaga tego sytuacja ucznia. Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak również w rozwoju uzdolnień.
Klasy mogą być maksymalnie 18 osobowe.
W Szkole istnieje oddział przedszkolny z klasą startową („zerówka”) dla dzieci 5 i 6 – letnich.
Lekcje są prowadzone w systemie jednozmianowym.

Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe

Przy zainteresowaniu rodziców i dzieci istnieje możliwość utworzenia innych zajęć dodatkowych.

Sala lekcyjna

W Szkole funkcjonuje świetlica poranna i popołudniowa czynna: przed zajęciami od 7.30, po zajęciach do 17.00. Umożliwia to pozostawienie swoich pociech pod czujnym okiem pracowników szkoły, którzy troskliwie zaopiekują się dziećmi i pomogą odrobić pracę domową.
Nauka w Szkole jest odpłatna.

Najczęściej zadawane pytania

Sala lekcyjna

Sekretariat czynny:
PN 8.00-16.00
WT 8.00-16.00
ŚR 7.30-15.00
CZ 7.30-15.00
PT 7.30-15.00


Nasze aktualne projektyLubimy czytać

Newsletter

RSS Pozostań z nami na bieżąco

Dołącz do nas!

Wciąż możesz przepisać swoje dziecko
Sprawdź co nas wyróżnia wśród innych

Czy wiesz, że

Już od początku nauki w naszej szkole dzieci mają możliwość nauki dwóch języków obcych metodą komunikacyjną wykorzystując okresy sensytywne odpowiednie dla wieku